Beslut med anledning av Corona-virusets spridning

Nyhet Publicerad

Vi förbereder andakter för dig varje söndag kl. 11 som visas här. Under stilla veckan (6-11 april) fram till Påskdagen bjuder vi dig även varje dag på passionsandakt kl. 11. Välkommen att vara med online!

05.04.2020 Vi förbereder andakter för dig varje söndag kl. 11 som visas här. Under stilla veckan (6-11 april) fram till Påskdagen bjuder vi dig även varje dag på passionsandakt kl. 11. Välkommen att vara med online!

02.04.2020 Vårt senaste nyhetsbrev läser du under rubrik nyhetsbrev

20.03.2020 Svenska Gustaf-Adolfskyrkan är alltid ett bönerum, enskilt eller tillsammans. För närvarande får vi inte fira offentlig gudstjänst i kyrkan. Därför har vi idag tillfälligt gjort om den till en provisorisk inspelningsstudio. Välkommen att dela andakt med oss på Facebook på söndag, den 22 mars kl 11.00 och efterföljande söndagar tillsvidare. 

19.03.2020 Vi kommer att skjuta på kyrkostämman/demokratifesten som skulle ägt rum den 25 april 2020. Vi återkommer fortast möjligt med ett nytt datum till våra medlemmar.

17.03.2020 Vi tvingas enligt tysk lag att lägga ner gudstjänstfirande tillsvidare. Jungfru Marie bebådelsedag, söndagen den 22 mars får det bli en söndagshälsning via nätet. Om du behöver prata med någon av oss, hittar du våra kontaktuppgifter här. 

15.03.2020 De flesta grupper och verksamheter gör ett temporärt uppehåll: Kör, konfirmander, Bröd och salt, barngruppen, syföreningen/bastelgruppen och läsecirkeln. Är du osäker, kontakta gruppansvarig.

14.03.2020 Tyvärr måste vi avboka VÅRBASAREN som skulle ha ägt rum lördag och söndag den 28 + 29 mars 2020. 

13.03.2020: Vi känner oss tvungna att med omedelbar verkan tillsvidare STÄNGA CAFÉET i Svenska kyrkan i Hamburg. Gudstjänsterna kommer i nuläget att äga rum, men vi ber dig att hålla dig till våra direktiv angående hygien.
Tills vidare så upprätthåller vi även övrig verksamhet, men håller oss hela tiden väl informerade om läget och följer nationella och lokala råd samt eventuella råd eller beslut från Svenska kyrkan.
Personal finns på plats i kyrkan (dock inte som regel med någon säkerhet på måndag och tisdag) och du är fortsatt välkommen att ringa eller besöka Gustaf-Adolfskyrkan även om dörrarna ut mot gatan kommer att vara stängda.

12.3.2020: I och med Coronaviruset i Tyskland vill vi anpassa oss till situationen och ber dig som kommer till kyrkan och caféet att TVÄTTA HÄNDERNA innan du går in i lokalerna. Tre toaletter och tvättställ finns i nedervåningen. Tvätta händerna i minst 20 sekunder, torka dem ordentligt och så är du välkommen upp till våra lokaler. Därmed skyddar vi inte bara oss själva utan även dig och framförallt dem som tillhör riskgruppen. Tack för att du hjälper till!

Vi låter bli att handhälsa eller kramas då vi träffas, men ni får ett leende!

Vi håller oss och er uppdaterade!