Fassaden av Svenska kyrkan i Hamburg
Foto: ms

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION I HAMBURG

Under det gångna året har vi genom en decentraliserad process arbetat med våra långsiktiga mål, den så kallade församlingsinstruktionen, som slutgiltigt fastlades av kyrkoråd, rådet för Utlandskyrkan samt Visby stifts domkapitel. Den färdiga församlingsinstruktionen finner du när du klickar här.