Foto: Svenska kyrkan/IKON

BARNGRUPPER

Möt andra familjer, gemensamt lek, prat och fika

Barngruppen på onsdagar

Kl. 16:00 i caféet. Gruppen är tänkt för småbarn och förskolebarn tillsammans med sin(a) föräldrar eller mor/farföräldrar