Foto: Magnus Aronson IKON

Vuxendop

Många döps senare i livet, ofta i samband med konfirmation. Dock döper Svenska kyrkan aldrig om någon. Detta innebär att den som döpts i annan kristen kyrkas ordning och vill bli medlem i Svenska kyrkan inte blir döpt en gång till. En gång döpt - alltid döpt!

Du som är vuxen och önskar bli döpt kontaktar lättast någon av församlingens präster. Beroende på vad du tidigare känner till om kyrkans tro, bekännelse och lära får du, antingen enskilt eller i smågrupper, genomgå en dopundervisning som förberedelse till dopet. Dopet sker sedan antingen i en ordinarie gudstjänst eller vid en mer avskild dopgudstjänst. 

Man kan döpas oavsett ålder
I vårt land är barndop den vanligaste formen, men många döps också som unga eller vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. 

Den som konfirmeras skall vara döpt och därför döps många tonåringar under konfirmationstiden. 
  
Ingen trosprestation
Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i Guds kärlek och Guds kärleks seger över all ondska och allt mörker. 
 
Medlemsgrundande
Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. En del döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är man tidigare döpt i annat ett kristet samfund i Sverige eller i annat land behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om man önskar kan man be om en ceremoni där man får bekräfta sitt dop.
 
18 årsgränsen
En del föräldrar anmäler att deras barn ska tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Många av dem döps sedan under konfirmationstiden. Ungdomar som ännu inte är döpta när 18 årsdagen närmar sig kontaktas av församlingen med en inbjudan till dop och därmed fortsatt medlemsskap i Svenska kyrkan.