Nytt skötseluppdrag för Halmstad församling

Kyrkorådet i Halmstad församling har tagit beslut om att ta in en entreprenör avseende parkskötsel inom begravningsverksamheten för Västra kyrkogården samt Karlsro kyrkogård i Halmstad. Efter avslutad upphandlingsprocess fick PARK uppdraget.

 - Vi kan dra nytta och lärdom av varandras kompetenser och på sikt tror vi att det blir en billigare och mer effektivt driven verksamhet, säger församlingsdirektor Stefan Bergdoff om det kommande samarbetet mellan Halmstad församling och PARK i Syd AB.
Halmstads församling har kvar samtliga helårsanställd personal som sin grundbemanning och vid toppar i arbetsbelastning får man hjälp av Park i Syd AB.

Produktionschef Bo Fredman kommer leda skötseluppdraget på Halmstad kyrkogård.
Samarbetet mellan PARK i Syd och Halmstad församling inleds nu i vår.