Foto: Mona Davidsson

Vi ska inte vara tysta!

Nyhet Publicerad

- Det är bra att oacceptabla beteenden lyfts upp i ljuset, vilket nu sker under hashtagen #vardeljus. Att kränka en människa är att kränka Guds avbild, säger kyrkoherde Magnus Aasa.

Skådespelare, idrottare, politiker – fler och fler berättar om övergrepp, trakasserier och utnyttjande. De utsatta kan räknas i många tusental – dessa övergrepp förekommer i alla samhällsklasser, i alla yrkeskategorier och åldrar. Vi får inte lura oss att tro att detta inte också sker innanför kyrkans väggar. Vi ska i stället välkomna att oacceptabla beteenden lyfts upp i ljuset, vilket nu sker under hashtagen #vardeljus.
#metoo och alla som nu berättar är en väckarklocka som ringer och ringer och ringer, för oss alla – i hela samhället – och säger att det är dags att vakna. Varje människa kräver respekt och har ett okränkbart värde. Det är inte förhandlingsbart! Vi är skapade till Guds avbild – att kränka en människa är att kränka Gud. Jesus stod upp för de svaga och utsatta, han kämpade mot allt maktmissbruk i samhället. Som kyrka är det vårt gemensamma uppdrag att fortsätta i hans spår – det finns inget alternativ.
Våra präster och diakoner i Halmstads församling finns som stöd för dig som behöver prata om något som hänt. Välkommen att ta kontakt! Du når oss via mejl halmstads.forsamling@svenskakyrkan.se, telefon 035-282 2000 eller via någon av våra Facebook-sidor.
Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter. Här finns mer information om Göteborgs stifts arbete mot sexuella övergrepp: https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/om-sexuella-overgrepp
Magnus Aasa, kyrkoherde i Halmstads församling