Cafévärd i Martin Luther

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi söker dig som vill hjälpa till vid gudstjänsterna i Martin Luthers kyrka.

Organisation: Svenska kyrkan, Halmstads församling

Martin Luthers kyrka ligger vid Långgatan/Östra Lyckan mitt emot Nyhems vårdcentral.

Uppdrag: Vi söker dig som vill hjälpa till som cafévärd vid våra gudstjänster.

När, var och hur ska uppdraget genomföras:
Uppdraget innebär att du kokar kaffe och lägger upp kaffebröd som vaktmästaren har tagit fram. Under kaffestunden serverar du och umgås med besökarna. Efteråt diskar du och plockar undan. Du kommer kl 09.00 och uppdraget är slut cirka kl 12.00

Specifika önskemål eller information:
Du behöver inte vara van kyrkobesökare! Du får stöd och hjälp i uppdraget av personalen.

Minimiåtagande: En eller flera gånger.

Om du är intresserad eller vill ha mer information kontakta:
susanne.e.franzen@svenskakyrkan.se 035-282 21 36 eller eva.I.eriksson@svenskakyrkan.se 035-282 21 31.

Ja, jag är intresserad av att bli cafévärd i Martin Luthers kyrka.