Foto: Gustaf Hellsing IKON

Musik i S:t Nikolai

Lyssna till musik under valven i S:t Nikolai kyrka.

Konserter

Lördagsmusik i S:t Nikolai kyrka

Lördagar klockan 10.00 i S:t Nikolai kyrka. Konserterna är gratis där inget annat anges. En kollekt tas upp.