Händer i församlingen

Här kan du läsa och ladda ner aktuell information för månaden eller säsongen.

I månadsbladet hittar Du gudstjänsttider till alla kyrkorna, dagledigträffar för Dig som är ledig mitt på dagen och övriga aktiviteter i kyrkor och församlingshem, riktade till vuxna.

MÅNADSBLAD JULI-AUGUSTI 2022

FÖRSAMLINGSBLAD JUNI 2022
FÖRSAMLINGSBLAD APRIL 2022

OLAUS PETRI VÅREN 2022
KÄRLEKEN/HOLM VÅREN 2022
ANDERSBERGSKYRKAN VÅREN 2022
MUSIK I S:T NIKOLAI VÅREN 2022

FÖRSAMLINGSBLAD FEBRUARI 2022
FÖRSAMLINGSBLAD DECEMBER 2021
FÖRSAMLINGSBLAD OKTOBER 2021
FÖRSAMLINGSBLAD SEPTEMBER 2021