Kyrkoliv på flera språk

Svenska kyrkan finns till för oss alla. Vår gemenskap består av en mångfald av språk, kulturer och traditioner. Inget är mer självklart än att låta denna rikedom leva och utvecklas i vår församling.

Svenska kyrkan arbetar flerspråkigt sedan flera hundra år. Vissa historiska minoritetsspråk nämns i regelverket (Kyrkoordningen 57 kap 5 § punkt 3): teckenspråk, samiska och finska. Av dessa tre räknas samiska och finska även till officiella nationella minoritetsspråk i vårt land.

I vårt stift har det för teckenspråkiga anställts en dövdiakon som arbetar bl a med gudstjänster på teckenspråk. På finska bedrivs verksamhet i många församlingar med hjälp av ett flertal finsktalande medarbetare. Områdets samer firar ibland gudstjänster i Göteborg.

Kyrkan är kallad till att dela evangeliet med alla i ord och handling. Det är naturligt att så sker på de språk som är aktuella i våra församlingar. "Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar."

Ap.g. 2:11

En gång i månaden i Kärlekens kyrka (Halmstads församling) firas gudstjänst för döva och hörande och därefter inbjuds till sopplunch. Gudstjänsten leds av Camilla Jansson, diakon i dövkyrkan.

De tio största språken bland kyrkotillhöriga i våra församlingar är i storleksordning: svenska, finska, norska, danska, tyska, engelska, spanska, estniska, teckenspråk och polska (källor: SCB 2005 m fl).

I Andersbergskyrkan (Halmstads församling) inbjuds till Finsk mässa en söndag / månad. Finsk lördagsträff en lördag / månad samt finsk sånggrupp varannan onsdag och bibelstudiegrupp en gång / månad. Dessutom firas Finlands självständighetsdag den 6/12.


Önskar du mer information om gudstjänster och information på flera språk så kontakta någon av församlingarnas diakoner. Se telefonnummer under personal.