Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Halmstads församling Besöksadress: Kyrkogatan 11, 30242 Halmstad Postadress: Box 261, 30107 Halmstad Telefon:+46(35)2822000 E-post till Halmstads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoliv på flera språk

Svenska kyrkan finns till för oss alla. Vår gemenskap består av en mångfald av språk, kulturer och traditioner. Inget är mer självklart än att låta denna rikedom leva och utvecklas i vår församling.

Svenska kyrkan arbetar flerspråkigt sedan flera hundra år. Vissa historiska minoritetsspråk nämns i regelverket (Kyrkoordningen 57 kap 5 § punkt 3): teckenspråk, samiska och finska. Av dessa tre räknas samiska och finska även till officiella nationella minoritetsspråk i vårt land.

I vårt stift har det för teckenspråkiga anställts en dövdiakon som arbetar bl a med gudstjänster på teckenspråk. På finska bedrivs verksamhet i många församlingar med hjälp av ett flertal finsktalande medarbetare. Områdets samer firar ibland gudstjänster i Göteborg.

Kyrkan är kallad till att dela evangeliet med alla i ord och handling. Det är naturligt att så sker på de språk som är aktuella i våra församlingar. "Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar."

Ap.g. 2:11

En gång i månaden i Kärlekens kyrka (Halmstads församling) firas gudstjänst för döva och hörande och därefter inbjuds till sopplunch. Gudstjänsten leds av Camilla Jansson, diakon i dövkyrkan.

De tio största språken bland kyrkotillhöriga i våra församlingar är i storleksordning: svenska, finska, norska, danska, tyska, engelska, spanska, estniska, teckenspråk och polska (källor: SCB 2005 m fl).

I Andersbergskyrkan (Halmstads församling) inbjuds till Finsk mässa en söndag / månad. Finsk lördagsträff en lördag / månad samt finsk sånggrupp varannan onsdag och bibelstudiegrupp en gång / månad. Dessutom firas Finlands självständighetsdag den 6/12.


Önskar du mer information om gudstjänster och information på flera språk så kontakta någon av församlingarnas diakoner. Se telefonnummer under personal.