Foto: Linda Mickelsson IKON

Händer under året

Här beskrivs olika händelser under året på kyrkogårdarna.

Januari - Februari

Mars
Vårstädningen startar. Granris, dekorationer plockas bort från gravplatser och minneslundar. Annonsering sker i lokalpressen där gravrättsinnehavare uppmanas tillvarata gravlyktor och dekorationer som man önskar behålla.

April - Maj
Till påsk sätts påskliljor ut. Under april planteras penséer. Vattnet sätts på så snart risken är över för att ledningarna skall frysa.

Maj - September
Sommarplanteringen startar i början av juni. I slutet av säsongen tas sommarblommorna bort och graven iordningsställs inför höstplantering och granrisläggning. I slutet av september sker höstplantering av ljung.

Oktober - December 
Dekoration kan antingen placeras ut inför allhelgona eller till jul. Granristäckningen startar efter allhelgonahelgen.

Lösa blommor
kan beställas till högtider och bemärkelsedagar under året.