Foto: Josefin Casteryd IKON

Gudstjänster Första advent

Andersbergskyrkan

Första söndagen i advent 27 november
kl 14 Mässa för små och stora. Reine Jansson.

Holms kyrka

Första söndagen i advent 27 november
kl 15 Adventsgudstjänst. Susan Tronsson. Holmkören. Nellie Westbeck, trumpet.

Kärlekens kyrka

Första söndagen i advent 27 november
kl 11 Mässa. Anders Pihl. Kärlekör. 

Martin Luthers kyrka

Första söndagen i advent 27 november
kl 10 Högmässa. Ulf Edlund. Angeluskören.

Olaus Petri kyrka 

Första söndagen i advent 27 november
kl 14 Mässa. Andreas Sundelid. Körsång.

S:t Nikolai kyrka

Första söndagen i advent 27 november
kl 10 Adventsgudstjänst med små och stora. Mikael Isaksson. Lars Björksell.
S:t Nikolaikören, S:t Nikolai Barnkör, S:t Nikolai Prisma, blåsare ur Halmstads Brass. 

Händer som håller en telefon som visar en digital andakt.

Digitala andakter

Det är inte alltid man har möjlighet att ta sig till kyrkan när det är gudstjänst. Här hittar du digitala femminuters-andakter från våra kyrkor att se hemma från soffan.