Foto: Zandra Erikshed/Martin Modéus

Bildrikt talat

Utställning med vår nya Ärkebiskop Martin Modéus bilder i S:t Nikolai kyrka under november och december.

Martin Modéus, ny ärkebiskop för Svenska kyrkan, slår ett slag för bildens plats i kyrkan. 


Utställningen är en del av fotoboken med samma namn. Modéus är en hängiven amatörfotograf med ett särskilt intresse för natur och fåglar. 

Jag vill slå ett slag för bildens plats i kyrkan, skriver biskop Martin i förordet till boken Bildrikt talat, och i minst lika hög grad slå ett slag för lekfullheten. Tolkning är inte att fastslå vad som är rätt utan att hitta nya perspektiv, att öppna nya dörrar in i livet. Så kan man göra med bilder och så kan man också göra med bibeltexter.

Utställningen finns på plats i S:t Nikolai kyrka under november och december.