S:ta Anna kapell på vänster sida, exteriör och interiör. S:ta Katarina kapell på höger sida, exteriör och interiör).
Foto: Mona Davidsson

Begravningskapell

S:ta Katarina kapell och S:ta Anna är belägna vid Västra kyrkogården.

Ritualer för alla

Våra verksamheter och tjänster är tillgängliga för alla människor, oavsett bekännelse. Exempelvis kan våra begravningskapell, S:ta Anna och S:ta Katarina kapell, användas som religiöst neutrala och konfessionslösa ceremonilokaler och gravsättning kan ske på alla våra tillgängliga kyrkogårdar.

Bårtäcke för att täcka kistan under begravningen finns att låna för den som önskar.

Begravningskapellet S:ta Anna med plats för 40 personer kan göras om till konfessionslös ceremonilokal. Kapellet, ritat av arkitekt Wikfors, invigdes 1980 och för utsmyckningen svarade konstnärerna Olle Agnell och Hans Fagerström.
Adress: Fredrik Vetterlunds Väg. (på bilden ovan på vänster sida, exteriör och interiör).

S:ta Katarina kapell har plats för cirka 120 personer. Det invigdes 1941 och den konstnärliga utsmyckningen i koret gjordes av Gunnar Torhamn. Den tredelade kompositionen ska enligt konstnärens intentioner symbolisara Avskedet till vänster, Himmelsfärden i mitten och Återföreningen till höger. Båda kapellen är tillgänglighetsanpassade. 
Adress: Richardsonsgatan. (på bilden ovan på höger sida, exteriör och interiör).

NÄR MÅSTE GRAVSÄTTNING SKE?

Stoftet efter en avliden ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet. Askan efter en avliden som har kremerats i Sverige skall gravsättas inom ett år från kremeringen.

Enligt begravningslagen måste alla gravsättas. Om det inte finns någon anhörig eller närstående som ordnar med begravningen gör kommunen detta.