Välkommen till väntjänsten

- en omsorgsgrupp

Vill du vara med i en omsorgsgrupp?

Har du någon/några i din närhet som du besöker, ringer till eller hjälper på olika sätt? Kanske har du någon som du besöker på äldreboendet ibland. Vill du vara med i ett större sammanhang¸ i en grupp med andra personer och där vi tillsammans kan dela vår omsorg och våra tankar. Då är du välkommen till kyrkans väntjänstgrupp som finns i Hallsthammar-Kolbäcks församling?  

Vi läser en gemensam bok och samtalar om det som berör livet och fikar tillsammans. Vi träffas varannan gång på S:t Larsgården och varannan gång i församlingshemmet DUVAN i Kolbäck. Nedan hittar du vårens datum:

22/3    10-11:30    S:t Larsgården 
26/4    10-11:30    DUVAN
10/5     ca 09-16:30    Hemlig resa med start vid S:t Larsgården

Har du frågor och funderingar - hör av dig. 
Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Välkommen!
Hallstahammar-Kolbäcks församling gm diakonerna

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, 
jag var törstig och ni gav mig att dricka, 
jag var hemlös och ni tog hand om mig, 
jag var naken och ni gav mig kläder, 
jag var sjuk och ni såg till mig, 
jag satt i fängelse och ni besökte mig.
Då kommer de rättfärdiga att fråga: 
’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, 
eller törstig och gav dig att dricka? 
När såg vi dig hemlös och tog hand om dig 
eller naken och gav dig kläder? 
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?
’Kungen skall svara dem: 
’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta
som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

Matt 25

Adress församlingshemmet duvan

Skomakarevägen 11
734 50 Kolbäck

Adress S:t Larsgården

Vallongatan 6
734 30 Hallstahammar