Svedvi kyrka är en rektangulär kyrka med spetsigt tak. Kyrkan är från sent 1200-tal.
Foto: Lena Eriksson

Svedvi kyrka

besök Svedvi kyrka, kyrkogård och ceremonilokal digitalt

Klicka på namnet för att komma till respektive plats

Svedvi kyrka
Svedvi kyrkogård
Ceremonilokalen Misteln (Svedvi)


Välkommen!

Film om Svedvi kyrka

Frida Johansson presenterar Svedvi kyrka

Se filmen här!

Mur och klockstapel

När man kommer från Västerås ligger Svedvi kyrka på höger sida av stora vägen (E18), strax innan man kommer fram till Hallstahammar. Namnet Svedvi talar om att det en gång i tiden var en offerplats. "Sved" kan ha med svedjeland att göra och "Vi" anger offerplats.

En bogårdsmur omfattar kyrkogården på tre av dess sidor. På den västra sidan finns en täckt, murad ingångsport, en så kallad stiglucka. Stigluckan är krönt av ett ringkors och grindarna är dekorerade med Davidsstjärnor.

På kyrkans nordsida finns en enorm gråstenshäll, som antas ha varit det gamla blotaltaret under hednatiden. På den östra sidan finns en stor minnessten, vilken vittnar om att Hallstahammars lettiska invandrare har sina vilorum där.

En klockstapel av trä finns strax söder om vapenhuset. Stapeln har idag två klockor - storklockan är från 1506 och lillklockan från 1516. Det har även funnits en tredje klocka, men den togs tillsammans med en del av kyrksilvret av Gustav Vasa.

Kyrkan

Kyrkan är från sent 1200-tal. Den är rektangulär och har spetsigt tak. Ingången finns på sydsidan, genom vapenhuset, och sakristian ligger på nordsidan.

I kyrkan finns det en del gravhällar, tre av dessa är från 1600-talet och möter besökarna redan i vapenhuset. I koret finns ett stort fönster tillverkat 1890, med fyra glasmålningar, vilka föreställer de fyra evangelisterna.

Huvudfiguren i altaruppsatsen är ett kors av trä, som i mitten omsluts av en skulpterad mantel, törnekrona och strålkrans. Vid korsfoten finns en skulptur med nyckel, svärd och segerkrona i förgyllt trä. Uppsatsen kröns av två änglaansikten i fönstrets övre del.

Fler inventarier

Trots Gustav Vasas klåfingrighet har Svedvi kyrka en riklig uppsättning av silver och andra metallföremål.Här finns bland annat fyra kraftiga ljusstakar av tenn, vilka är från 1705, gåvor i form av vaser i nysilver, skänkta av Svedvi söndagsskolor och ljuskronor i mässing från 1690- och 1920-talen.

En välbevarad brudbänk från 12-1300-talet står vid södra korväggen. Den har svarvade, grova hörnstolpar och sits av furubräder samt ett ryggstycke med infogad balusterbricka av smala, svarvade element. Bänken var länge borta, men hittades i likvagnsboden 1936.

Predikstolen är från 1806, men med delar från 1652. Ryggstycket har målningar av Luther och Melankton. Ett vackert timglas från 1700 pryder predikstolen.

Källa: Kyrkorna i Hallstahammar pastorat, LT-tryck Civil AV, Västerås 1983

övrigt

Antal platser: 260

Vill du boka kyrkan för t ex vigsel eller dop, se kontaktrutan nedan.

Vill du nå någon som arbetar på kyrkogården, se kontaktruta nedan.

Kontakt expedition

Tfn 0220-465 00
Besöksadress: Vallongatan 6, Hallstahammar

Telefontider:
vardagar kl 10:00 - 12:00

Besökstider:
må, on, fre kl 10:00 - 12:00

E-post:
hallstahammar-kolback@svenskakyrkan.se

 

Kontakt gällande de olika kyrkogårdarna

Kolbäcks och Säby kyrkogård

Stefan Sjölund
tfn 0220-465 34

Under maj - oktober även:
tfn 0220-465 39 

 

Svedvi kyrkogård

Benny Ceder
0220-465 31

Marcus Bergner
0220-465 35 

 

Bergs kyrkogård

Marcus Bergner
0220-465 35

Koordinater Svedvi kyrka

59.5919756633421
16.2722915395931

Se karta