Strömsholms slott
Foto: Lena Eriksson

Strömsholms slottskapell

Strömsholms slottskapell ryms i slottet och är populärt bland vigselparen. Här serveras även konserter.

Kapellet på Strömsholms slott är placerat i slottets vindsvåning och i ett av de fyra tornen finns sakristian.

Lite historia

Redan i ritningarna, av Nicodemus Tessin d.ä., från år 1668 planerades ett slottskapell. Det var dock inte förrän på 1730-talet, sedan Carl Hårleman fått uppdraget att för drottning Ulrika Eleonora d y fullborda ett kapell i slottets tredje våning, som kapellet blev inrett.

Slottskapellet har sina närmaste förebilder i italienska barockkyrkor. Valven murades 1736 och de följande åren arbetade målare och stuckatörer med interiören. Bildhuggare Johan Fast utförde 1739 altaruppsatsen.

Orgeln i Strömsholms slottskapell är ett av Sveriges bäst bevarade 1700-talsinstrument. Den installerades av orgelbyggare Daniel Stråhle 1742. Tanken att orgeln skulle utgöra en slags make till predikstolen understryks av placeringen mitt emot varandra i förhållandet till altaret och de bågformiga öppningarna ut mot kyrkorummet.

Användning

Kapellet används av Hallstahammar-Kolbäcks församling för gudstjänster och orgelkonserter.

Kapellet upplåts också för vigslar och dop enligt överenskommelse.

Högsta antal sittande besökare i kapellet är 80 st.

Kontakt expedition

Tfn 0220-465 00
Besöksadress: Vallongatan 6, Hallstahammar

Telefontider:
vardagar kl 10:00 - 12:00

Besökstider:
må, on, fre kl 10:00 - 12:00

E-post:
hallstahammar-kolback@svenskakyrkan.se

 

Kontakt Strömsholms slott