Säkerhetskontroll, gravstenar

Säkerhetskontroll av gravstenar

Säkerhetskontroll utförs med jämna mellanrum på kyrkogårdarnas samtliga gravstenar. 

Hur går det till?

Alla gravstenssocklar och dubbningar i gravstenar provas med 35 kilos belastning enligt anvisningar från Centrala Gravvårdskommittén (CGK).

De gravstenar som inte klarar säkerhetskontrollen säkras tillfälligt med trästolpe och band.

Gravrättsinnehavare vars gravsten inte klarar säkerhetskontrollen får ett brev från kyrkogårdsförvaltningen. I brevet beskrivs vad som behöver åtgärdas och hur man går tillväga.

Som gravrättsinnehavare har du ansvar för att din gravsten står säkert, så att den inte kan orsaka skada på kyrkogårdspersonal eller personer som besöker kyrkogården.

Gravstenar är tunga. Det är lätt att underskatta vad som kan hända om en sten välter. Risken för personskador och att någon blir allvarligt skadad är stor.

Frågor?

Kontakt enligt nedan.