Säby kyrka byggdes mellan 1290 och 1310 vid stranden av Freden.
Foto: Lena Eriksson

Säby kyrka

besök säby kyrka och kyrkogård digitalt

Klicka på namnet för att komma till respektive plats

Säby kyrka
Säby kyrkogård


Välkommen!

Säby kyrka - en presentation

Välkommen att ta del av den informationen Marjatta Ericson, präst i församlingen, delar med sig av i denna lilla film.

Du hittar filmen här!

Vid Fredens strand

Säby kyrka byggdes mellan 1290 och 1310 vid stranden av Freden, en vik av Mälaren. Kyrkan byggdes som ett långhus med tunnvalvstak, men utvidgades under 13- och 1400-talen med vapenhus och sakristia. 1450 slogs tegelvalven.

Kyrkan är tornlös, men de båda klockorna från medeltiden ringer från en klockstapel från 1700-talet.

Kyrkans inre

Kyrkans inre bär en ålderdomlig prägel, särskilt 1600-talet har lämnat många bidrag. Målningarna, bl a en välbevarad Mariabild, är märkliga med tanke på tillkomsttiden, 1630 -1650. Dopfunten är äldre än kyrkan, troligen från mitten av 1100-talet. Predikstolen, tillverkad 1680  av Fläckebo- snickaren Erik Nilsson, är mycket välbevarad.

Vid en undersökning av en grav i Mölntorpskoret har medeltida snidade figurer påträffats. Dessa tros vara rester av ett medeltida altarskåp.

Kyrkan har under 1988-1989 renoverats och möter idag sina besökare med en ljus och vacker interiör.

övrigt

Kyrkan används i första hand till gudstjänster och förrättningar.

Det ryms ca 160 besökare.

Vill du boka kyrkan för t ex dop eller vigsel? Kontakta då expeditionen, se kontaktruta nedan.

Vill du nå någon som arbetar på kyrkogården, se kontaktruta nedan.

Kontakt expedition

Tfn 0220-465 00
Besöksadress: Vallongatan 6, Hallstahammar

Telefontider:
vardagar kl 10:00 - 12:00

Besökstider:
må, on, fre kl 10:00 - 12:00

E-post:
hallstahammar-kolback@svenskakyrkan.se

 

Kontakt gällande de olika kyrkogårdarna

Kolbäcks och Säby kyrkogård

Stefan Sjölund
tfn 0220-465 34

Under maj - oktober även:
tfn 0220-465 39 

 

Svedvi kyrkogård

Benny Ceder
0220-465 31

Marcus Bergner
0220-465 35 

 

Bergs kyrkogård

Marcus Bergner
0220-465 35

Koordinater Säby kyrka

59.5487081069933
16.3114232853544

Se karta