Foto: Anna Varsányi

Råd och utskott

I Hallstahammars kommun består Svenska kyrkan från och med 1 januari 2014 av en församling, Hallstahammar-Kolbäcks församling.

Välkommen till Hallstahammar-Kolbäcks församling.

I församlingen finns ett kyrkoråd, vilket ansvarar och styr över den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Församlingen får även lämna bidrag till diakoni och mission. 

I församlingen finns även ett kyrkofullmäktige. Ett arbetsutskott och ett personalutskott finns som förberedande instanser.

Läs mer om de olika instanserna under respektive menyval.