Foto: Medarbetare

Musikgudstjänster

Under ett år i församlingen firas många olika typer av musikgudstjänster.

Ett exempel är Musik i sommartid, som är en mycket populär och välbesökt serie om somrarna i våra kyrkor. 

Under året finns många andra tillfällen att njuta av och delta i sång och musik i våra gudstjänster, vi sjunger t ex in både advent och jul tillsammans med en eller flera av våra körer.

Allt under ledning och ackompanjemang av våra musiker Ann, Helena och Sinikka, se kontakt nedan.

Håll utkik efter dessa tillfällen!