Musikalen

Möt Ann-Charlotta kyrkoråtta i S:t Lars kyrka den 17 maj!

Tisdag den 17 maj klockan 16:30 i S:t Lars kyrka

  • barnkören miNISARNA

  • Hallsta Voces

  • Ann Kristiansen Lund - ledning

  • Kicki Törnros - ledning

  • Marjatta Ericson - präst

Enkel förtäring efteråt.