miNISARNA

- barnkör för barn 4-6 år

miNISARNA       

Barnkör för barn 4-6 år.

Vi kommer att träffas tisdagar 16:00-16:30 på S:t Larsgården, nedre plan

Ledare: Ann Kristiansen Lund (kontakt nedan)