Foto: Magnus Aronsson/ IKON

Kyrkovalet 2021

Information och tider

Vill du vara med och påverka? - HALUATKO OLLA MUKANA JA VAIKUTTAA?

Du kan rösta på Kyrkans Väl eller Socialdemokraterna i följande val:

Kyrkofullmäktige. Valkretsen består av Hallstahammar-Kolbäcks församling.
Här beslutas bland annat om ekonomi- och fastighetsfrågor.
Kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd, som behandlar frågor som rör församlingens liv, t ex verksamhet och mål. Vit valsedel.

Voit äänestää Kyrkans val tai sosiaalidemokraatteja seuraavissa vaaleissa:

Kirkkoneuvostossa. Vaalipiiri koostuu Hallstahammar-Kolbäckin seurakunnasta.
Täällä päätetään muun muassa talous- ja kiinteistökysymyksistä.
Kirkkoneuvosto nimittää seurakuntayhtymän, joka käsittelee seurakuntaan liittyviä asioita, kuten seurakunnan kaikkia tapahtumia, toimintoja ja tavoitteita.
Valkoinen äänestyslippu.

Alla politiska partier och övriga grupper har sina egna listor till följande val:

Västerås stifts stiftsfullmäktige. Stiftets uppgift är att stödja församlingarna i att utveckla sin verksamhet.
Rosa valsedel.
Kyrkomötet - Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter.
Här beslutas om frågor som rör kyrkans regelverk och ställningstaganden. Gul valsedel.

Kaikilla poliittisilla puolueilla ja muilla ryhmillä on omat listansa seuraavia vaaleja varten

Västeråsin hiippakunnan hiippakuntaneuvosto. Hiippakunnan tehtävänä on tukea seurakunteja niiden toiminnan kehittämisessä. Vaaleanpunainen äänestyslippu.
Kirkolliskokous - Ruotsin kirkon korkein päätöksentekoelin, jossa on 251 jäsentä.
Täällä päätetään kysymyksistä jotka liittyvät kirkon ylesiin ohjeisiin ja suuntalinjoihin. Keltainen äänestyslippu.

Vem får rösta? - KUKA SAA ÄÄNESTÄÄ?

För att du ska få rösta i kyrkovalet ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige den 13 augusti 2021 (då röstlängden fastställs).

Äänioikeus on henkilöllä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 16 vuotta, on Ruotsissa kirjoilla ja Ruotsin kirkon jäsen 13.8.2021 (kun vaaliluettelo on vahvistettu).

Förtidsröstning 6 - 18 september, enligt följande
Ennakkoäänestys 6 - 18 syyskuuta, seuraavasti

S:t Larsgården
Må 6/9 10-12:00
Ti 7/9 13-15:00 & 17-20:00
On 8/9 10-12:00
To 9/9 13-15:00
Fre 10/9 10-12:00
Lö 11/9 10-12:00
Må 13/9 13-15:00
Ti 14/9 10-12:00
On 15/9 13-15:00
To 16/9 10-12:00 & 17-20:00
Fre 17/9 13-15:00
Lö 18/9 10-12:00

Församlingshemmet DUVAN
Må 6/9 10-12:00 & 17-20:00
Ti 7/9 13-15:00
On 8/9 10-12:00
To 9/9 13-15:00
Fre 10/9 10-12:00
Lö 11/9 10-12:00
Må 13/9 13-15:00
Ti 14/9 10-12:00
On 15/9 13-15:00 & 17-20:00
To 16/9 10-12:00
Fre 17/9 13-15:00
Lö 18/9 10-12:00

Förtidsröstning 19 september, valdagen
Ennakkoäänestys 19 syyskuuta, vaalipäivä

S:t Larsgården 09-11:00 & 13-20:00
Gäller ENDAST de som bor i andra församlingar.
Koskee ainoastaan niitä jotka asuvat toisen seurakunnan alueella.

Valdagen den 19 september
Vaalipäivä 19 syyskuuta

09:00 - 11:00 och 13:00 - 20:00
S:t Larsgården (S:t Lars), Baptistkyrkan (Näslund), Nibbleskolan (Nibble), församlingshemmet DUVAN (Kolbäck). Vid röstning på valdagen, är det viktigt att man går till det distrikt som står på röstkortet.
Seurakuntakoti S:t Larsgården (S:t Lars), Baptistikirkko (Näslund), Nibblen koulu (Nibble), seurakuntakoti DUVAN (Kolbäck). Vaalipäivänä äänestäminen, on tärkeää että menet sinne äänestyspaikalle mikä lukee äänestyslipussasi.

Brevröstningspaket finns på expeditionen fr o m vecka 35 (när röstkorten kommit). Hur det går till står i paketet.
Kirjeäänestyspaketteja on saatavilla seurakuntakansliasta viikosta 35 alkaen (äänestyskorttien saapuessa). Toimintaohjeet ovat paketissa.