Askgravplatsen på Svedvi kyrkogård.
Foto: Lena Eriksson

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådet leder förvaltningen av församlingen och är en styrelse med övergripande ansvar för egendom, personal och ekonomi. Till det fortlöpande arbetet har ett utskott av tre valda ledamöter samt kyrkoherden valts.

Kyrkorådets arbetsutskott sammanträder vanligtvis en gång i månaden. Undantaget är under sommaren, då det normalt sett inte hålls några sammanträden.

På en vanlig dagordning finns ofta ekonomi- och fastighetsfrågor med. Ibland behandlas även begravningsärenden, även om det inte är fullt lika ofta som de andra ärendena.

Arbetsutskottet väljs, liksom övriga råd, under perioder om fyra år. Till mandatperioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2025 har följande ledamöter valts: Agneta Ivemyr, Birgitta Hagström samt Stieg Andersson. Utöver dessa ingår kyrkoherden i arbetsutskottet. 

Till ersättare i kyrkorådets arbetsutskott har kyrkorådet utsett Maria Blomberg, Thure Andersen samt Anna-Lena Källestedt.

Kontaktuppgifter till arbetsutskottet hittar du här nedan.

Kontakt arbetsutskottet

Ordförande Agneta Ivemyr
070-257 84 02
agneta.ivemyr@telia.com
 
Vice ordförande
Birgitta Hagström
tfn 0220-133 32
070-234 12 46
gittan.hagstrom@gmail.com