Askgravplatsen på Svedvi kyrkogård.
Foto: Lena Eriksson

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådet leder förvaltningen av församlingen och är en styrelse med övergripande ansvar för egendom, personal och ekonomi. Till det fortlöpande arbetet har ett utskott av tre valda ledamöter samt kyrkoherden valts.

Kyrkorådets arbetsutskott sammanträder vanligtvis en gång i månaden. Undantaget är under sommaren, då det normalt sett inte hålls några sammanträden.

På en vanlig dagordning finns ofta ekonomi- och fastighetsfrågor med. Ibland behandlas även begravningsärenden, även om det inte är fullt lika ofta som de andra ärendena.

Arbetsutskottet väljs, liksom övriga råd, under perioder om fyra år. Till mandatperioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2021 har följande ledamöter valts: Agneta Ivemyr, Anna-Lena Källestedt samt Tommy Emterby. Utöver dessa ingår kyrkoherden i arbetsutskottet. 

Till ersättare i kyrkorådets arbetsutskott har kyrkorådet utsett Maria Helena Larsson, Birgitta Hagström samt Tommy Engström.

Kontaktuppgifter till arbetsutskottet hittar du här nedan.

Kontakt arbetsutskottet

Ordförande Agneta Ivemyr
tfn 0220-148 75
070-257 84 02
E-post
 
Vice ordförande
Anna-Lena Källestedt
tfn 0220-402 74
070-542 02 28
E-post