Foto: Lena Eriksson

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäcks församling består 2022-2025 av 20 personer, varav tretton är ordinarie ledamöter och sju av dem är ersättare. Kyrkoherden, eller av kyrkoherden utsedd präst, är en av de ordinarie ledamöterna i kyrkorådet.

Församlingens uppgifter

En församlings grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen och får även lämna bidrag till diakoni och mission.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet samt ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäcks församling utses av kyrkofullmäktige, det vill säga val av ledamöter, förutom kyrkoherden, och ersättare.

Ledamöter och ersättare

I Hallstahammar-Kolbäcks församlings kyrkoråd är följande personer ledamöter och ersättare under mandatperioden 2022-2025;

Ordinarie för Socialdemokraterna:
Agneta Ivemyr, Birgitta Hagström, Ture Andersen, Birgitta Westman, Anna-Lena Källestedt, Rolf Korsbäck, Monica Granberg

Ersättare för Socialdemokraterna:
Svea Gustafsson, Helena Lindblom, Niklas Malmberg, Mariette Sjölund

Ordinarie för Kyrkans väl:
Maria Blomberg, Tommy Emterby, Margareta Malmström, Stieg Andersson, Elvy Bürger

Ersättare för Kyrkans väl:
Claes Gustavsson, Rolf Lindström, Carina Bylin

Kontakt kyrkorådet

Ordförande
Agneta Ivemyr
070-257 84 02
e-post

Vice ordförande
Birgitta Hagström
tfn 0220-133 32
070-234 12 46
e-post