Foto: Lena Eriksson

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäcks församling består 2018 - 2021 av 20 personer, varav tretton är ordinarie ledamöter och sju av dem är ersättare. Kyrkoherden, eller av kyrkoherden utsedd präst, är en av de ordinarie ledamöterna i kyrkorådet.

Församlingens uppgifter

En församlings grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen och får även lämna bidrag till diakoni och mission.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet samt ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäcks församling utses av kyrkofullmäktige, det vill säga val av ledamöter, förutom kyrkoherden, och ersättare.

Ledamöter och ersättare

I Hallstahammar-Kolbäcks församlings kyrkoråd är följande personer ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018 - 2021;

Ordinarie för Socialdemokraterna:
Agneta Ivemyr, Anna-Lena Källestedt, Tommy Claesson, Birgitta Hagström, Ture Andersen, Harriet Berggren, Birgitta Westman

Ersättare för Socialdemokraterna:
Maria Helena Larsson, Seppo Remes, Helena Beijbom, Svea Gustafsson

Ordinarie för Kyrkans väl:
Tommy Emterby, Ingrid Öhman, Elvy Bürger, Tanja Svennberg,  Margareta Malmström

Ersättare för Kyrkans väl:
Maria Blomberg, Tommy Engström, Gun-Brith Rydén

Kontakt kyrkorådet

Ordförande
Agneta Ivemyr
tfn 0220-148 75
070-257 84 02
e-post

Vice ordförande
Anna-Lena Källestedt
tfn 0220-402 74
070-542 02 28
e-post