Kolbäcks kyrka invändigt.
Foto: Lena Eriksson

Kyrkor och kapell

I Hallstahammar och Kolbäck finns det fem kyrkor och två kapell. Dessutom finns två gravkapell att tillgå vid behov.

Besök våra kyrkor och kyrkogårdar digitalt

Kyrkor

I församlingen finns fem kyrkor. Av dessa fem kyrkor ligger tre på landsbygden och två är placerade centralt, en i Hallstahammar och en i Kolbäck.

Läs mer om våra kyrkor under respektive kyrka nedan.

Vill du nå någon som arbetar på en av kyrkogårdarna, se kontaktruta nedan.

S:t Lars kyrka i sommartid.

S:t Lars kyrka

På en lummig höjd i Hallstahammar ligger sedan 1955 S:t Lars kyrka.

Kolbäcks kyrka är en av fem kyrkor församlingen. Kyrkan ligger där Kolbäcksån formar en s-kurva.

Kolbäcks kyrka

Kolbäcks kyrka reser sig vackert där Kolbäcksån formar sin s-kurva. Den ståtliga kyrkan beräknas vara från sent 1100-tal.

Bergs kyrka

Konturerna av de stora stenblocken skymtar under den grå putsen och ger besökaren en tankeställare om hur man byggde på medeltiden.

Kapell

Här finns också två kapell, dels Skantzenkapellet, vilket ligger i Hallstahammar, dels Strömsholms slottskapell, vilket ligger i Strömsholm utanför Kolbäck.

Till våra kapell räknas också de båda gravkapellen, vilka är placerade på Svedvi och Kolbäcks kyrkogårdar (information om dessa kommer inom kort).

Läs mer om våra kapell under respektive kapell nedan.

Vill du nå någon som arbetar på en av kyrkogårdarna, se kontaktruta nedan.

Skatzenkapellet ligger i sluttningen ovanför Skantzensjön

Skantzenkapellet

Ovanför den konstgjorda Skantzensjön ligger det lilla kapellet - omtyckt av de som vill använda sig av en mindre lokal för bland annat dop.

Strömsholms slottskapell

Strömsholms slottskapell ryms i slottet och är populärt bland vigselparen. Här serveras även konserter.

Kontakt gällande de olika kyrkogårdarna

Kolbäcks och Säby kyrkogård

Stefan Sjölund
tfn 0220-465 34

Under maj - oktober även:
tfn 0220-465 39 

 

Svedvi kyrkogård

Benny Ceder
0220-465 31

Marcus Bergner
0220-465 35 

 

Bergs kyrkogård

Marcus Bergner
0220-465 35