Kolbäcks kyrka invändigt.
Foto: Lena Eriksson

Kyrkor och kapell

I Hallstahammar och Kolbäck finns det fem kyrkor och två kapell. Dessutom finns två gravkapell att tillgå vid behov.

Besök våra kyrkor och kyrkogårdar digitalt

Kyrkor

I församlingen finns fem kyrkor. Av dessa fem kyrkor ligger tre på landsbygden och två är placerade centralt, en i Hallstahammar och en i Kolbäck.

Kapell

Här finns också två kapell, dels Skantzenkapellet, vilket ligger i Hallstahammar, dels Strömsholms slottskapell, vilket ligger i Strömsholm utanför Kolbäck.

Till våra kapell räknas också de båda gravkapellen, vilka är placerade på Svedvi och Kolbäcks kyrkogårdar.

Läs mer om våra kyrkor och kapell under respektive menyval.

Vill du nå någon som arbetar på en av kyrkogårdarna, se kontaktruta nedan.

Kontakt gällande de olika kyrkogårdarna

Kolbäcks och Säby kyrkogård

Stefan Sjölund
tfn 0220-465 34

Under maj - oktober även:
tfn 0220-465 39 

 

Svedvi kyrkogård

Benny Ceder
0220-465 31

Marcus Bergner
0220-465 35 

 

Bergs kyrkogård

Marcus Bergner
0220-465 35