Kyrkofullmäktige

Verksamhetsområde

Kyrkofullmäktiges verksamhetsområde regleras bland annat av kyrkolagen samt av fastställd arbetsordning för kyrkofullmäktige.

Omfattning mandatperioden 2022 - 2025

Kyrkofullmäktige har 25 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Normalt hålls två sammanträden per år, men vart fjärde år hålls tre sammanträden, eftersom det då är valår. Även extra sammanträden kan förekomma, då så krävs.

Fullmäktige delegerar till kyrkorådet och dess arbetsutskott att omfördela medel inom befintlig budget.

Du kan ladda hem kyrkofullmäktiges protokoll samt senaste budget och bokslut. Dokumenten hittar du här nedan. 

Villl du komma i kontakt med kyrkofullmäktige hittar du kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt ordförande i KFM

Thure Andersen
tfn  070-294 06 13
e-post