Kolbäcks kyrka är en av fem kyrkor församlingen. Kyrkan ligger där Kolbäcksån formar en s-kurva.
Foto: Lena Eriksson

Kolbäcks kyrka

Kolbäcks kyrka reser sig vackert där Kolbäcksån formar sin s-kurva. Den ståtliga kyrkan beräknas vara från sent 1100-tal.

Besök Kolbäcks kyrka och kyrkogård digitalt

Klicka på namnet för att komma till respektive plats

Kolbäcks kyrka
Kolbäcks kyrkogård


Välkommen!

Kolbäcks kyrka är en av fem kyrkor som tillhör Hallstahammar-Kolbäcks församling. Kyrkan, med sin vackra resning, ligger där Kolbäcksån formar en s-kurva.

Kyrkan

Den västra delen av kyrkan har beräknats vara ända från 1100-talet eller början av 1200-talet, och utgör lämningar av en stenkyrka i romansk stil. Tornet avslutas med en lanternin, omgiven av fyra urnor med förgyllda eldslågor, vilka tillkom efter en svår brand 1785.

Till kyrkans skatter hör bland annat ett triumfkrucifix från 1300-talet och en praktfull predikstol i barockstil. Den är från 1701 och ryggen är prydd av ett stort strålknippe med de hebreiska bokstäverna för Jahve i mitten. Predikstolen är en gåva från drottning Hedvig Eleonora.

En modern dopfunt, skapad av en Västeråskonstnär, har motivet Hjorten vid källan.

År 1658 uppfördes på norra sidan ett gravkor för släkten Reuterkrantz, vilka donerade flera gåvor till kyrkan, bland annat en oblatask och ljuskronan närmast altaret.

Användning

Kyrkan, som ligger centralt i Kolbäck, används i första hand till gudstjänster och förrättningar. Ibland används den även till konserter.

Kyrkan rymmer ca 180 personer.

Vill du se kyrkan och den är låst? Kontakta kyrkogårdspersonalen, se kontaktuppgifter nedan.

Vill du boka kyrkan för t ex dop eller bröllop. Kontakta expeditionen, se kontaktuppgift nedan.

Vill du nå någon som arbetar på kyrkogården, se kontaktruta nedan.

Kontakt expedition

Tfn 0220-465 00
Besöksadress: Vallongatan 6, Hallstahammar

Telefontider:
vardagar kl 10:00 - 12:00

Besökstider:
må, on, fre kl 10:00 - 12:00

E-post:
hallstahammar-kolback@svenskakyrkan.se

 

Kontakt gällande de olika kyrkogårdarna

Kolbäcks och Säby kyrkogård

Stefan Sjölund
tfn 0220-465 34

Under maj - oktober även:
tfn 0220-465 39 

 

Svedvi kyrkogård

Benny Ceder
0220-465 31

Marcus Bergner
0220-465 35 

 

Bergs kyrkogård

Marcus Bergner
0220-465 35

Koordinater Kolbäcks kyrka | Kolbäcks kyrkogård

59.5577464680103
16.2279754616978

Se karta