Katekumenat

- vuxen väg till tro

Katekumenat

Folder för utskrift hittar du här!

En gemensam vandring i kristen tro

Söker du ett sammanhang där du kan prata om tro och livets stora frågor? Där dina frågor och erfarenheter tas på allvar? Då kan katekumenat vara något för dig.

Foto: Gustaf Hellsing/ IKON

Vare sig du känner dig osäker och tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i en katekumenatsgrupp. Under träffarna samtalar vi om olika ämnen och vi utgår från de frågeställningar som du och de andra i gruppen har med er. Under en katekumenatsträff finns det finns gott om tid för samtal.

Katekumenatet är en vandring vi gör i grupp och kan för den enskilde leda till dop, doppåminnelse eller konfirmation.

Gruppen träffas varannan vecka med start i september och pågår fram till våren.

Tillsammans gör vi upp vilka ämnen, teman och frågeställningar som är aktuella.

Tid och plats:              Söndagar jämna veckor, kl 10:45 i S:t Lars kyrka/S:t Larsgården (start 12 september)

Läsåret: 12/9 2021 - 8/5 2022

10:45 samling i S:t Lars kyrka
11:00 högmässa i S:t Lars kyrka
12:00 (ca) enklare lunch
efter lunch: samtal i S:t Larsgården till ca 16:00

Terhi Saarela

Terhi Saarela

Hallstahammar-Kolbäcks församling

Församlingspedadog