Julen i kyrkan

24 - 26 december

Hur påverkar corona?

Vi följer myndigheternas restriktioner och förändringar kan därför ske med kort varsel.
Var fortsatt noggrann med handhygien, håll avstånd samt stanna hemma om du har förkylningssymtom.
Var rädd om dig själv och andra!

Lyssna på radion/webben

*Lyssna på radion/webben
- direkt eller i efterhand

Radiofrekvens: 103,7
Webb direkt: klicka här
Webb i efterhand: klicka här

Julafton - 24 december

Samling vid julkrubban (ekumenisk)
10:00 i Equmeniakyrkan

Jul på S:t Larsgården
12-14:00
Läs mer här!

Julnattsmässa
23:30 i S:t Lars kyrka
Ann Kristiansen Lund, Torsten Lund - musik.

Julnattsmässa 
23:30 i Kolbäcks kyrka
Mari Laidlaw, sång. 

Juldagen - 25 december

Julotta*
06:30 i Säby kyrka
Helena Aronsson - sång.
Vi hoppas kunna radiosända julottan på 103,7 - med reservation för ändring.

Julotta
07:00 i Bergs kyrka
Annica Hassel - sång. 

Julottan i Strömsholms slottskapell är inställd

Finskspråkig julkyrka
11:00 i S:t Lars kyrka
Sinikka Honkanen, Tom Smeds - musikJuldagen
Tema: Jesu födelse
Stiftskollekt till förmån för Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift

Annandag jul - 26 december

Musikgudstjänst
11:00 i S:t Lars kyrka
Sinikka Honkanen, Tom Smeds - musik.
Kyrkkaffe.
Radiosändningen inställd på grund av sjukdom.

Annandag jul
Tema: Martyrerna
Församlingskollekt till förmån för ACT, Svenska kyrkans internationella arbete