Foto: Stig Lundberg /IKON

Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete inleddes på 1870-talet. Kyrka, skola och sjukhus stod i centrum. Sedan dess har arbetet fortsatt för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett oändligt värde. Därför kan en kyrka inte strunta i när människor far illa och utnyttjas. Evangeliernas berättelser om Jesu liv och verksamhet är ett viktigt skäl för att Svenska kyrkans arbete inte stannar vid Sveriges gränser. I den världsvida kyrkan delar människor tro och erfarenheter i solidaritet och gemenskap.

En bred verksamhet

Svenska kyrkan bedriver ingen egen verksamhet utan samarbetar med lokala kyrkor i länder över nästan hela världen. De känner behov och förutsättningar, de kan kultur och språk. Detta världsvida nätverk gör att kyrkorna når ut till fler människor än många andra organisationer.

Verksamheten är bred. Den spänner från arbete mot hunger och fattigdom till teologisk utbildning och religionsmöte, från mikrolån till insatser mot hiv, från arbete för fred och försoning till klimatarbete och katastrofinsatser.

Insatser från Hallstahammar och Kolbäck

De insatser som märks tydligast är de som hör till julkampanjen och fastekampanjen, men även under övriga delar av året pågår aktiviteter som samlar in pengar till ovanstående verksamheter.

Svenska kyrkans internationella arbete handlar om ideellt engagerade människor. Hos oss samordnar komminister Marjatta Ericson församlingens internationella arbete, och är du intresserad av att hjälpa till, vara delaktig etc kontaktar du henne - se nedan.

Välkommen att delta i vårt internationella arbete!