I kyrkan - söndag 27 januari

Tredje söndagen efter trettondedagen

söndag den 27 januari

11:00 Högmässa i S:t Lars kyrka
Susanne Åhlström Dahl - flöjt
Avtackning av församlingspedagog LiLing Abrahamsson.
Kyrkkaffe.

Tredje sönd e trettondedagen
Dagens rubrik: Jesus skapar tro
Församlingskollekt till förmån för SKUT