Har du varit utsatt för övergrepp?

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen?

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen?

Behöver du någon att prata med? Du är varmt välkommen att boka en tid hos våra diakoner eller präster. De är utbildade och erfarna i att möta människor i samtal. Du är också välkommen att boka tid hos en av våra församlingspedagoger, som har stor erfarenhet av samtal med ungdomar.

Samtliga har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Här nedan hittar du kontaktuppgifter:

Kontaktuppgifter