Kolbäcks kyrka invändigt.
Foto: Lena Eriksson

Gudstjänster

Hur påverkar corona?

I S:t Lars kyrka firas högmässa (med nattvard) med vidtagna försiktighetsåtgärder. Efter regeringens senaste besked om en gräns på max åtta deltagare plus medverkande personal vid allmänna samlingar får mässan dock firas med en mycket begränsad församling. Skulle vi vara åtta personer i kyrkan när du kommer, är du välkommen ner till S:t Larsgården för att där lyssna på närradions sändning från kyrkan. Efter mässan finns prästen kvar i en timme för att ge nattvarden till den som vill ta emot och/eller för att samtala en stund. 

Vid begravning är tillåtet antal deltagare 20 personer (utöver medverkande personal).

Vi uppmanar dig att följa gällande restriktioner! Detta för att minska smittspridning till andra och skydda dig själv!

Gudstjänsterna sänds på Hallsta Sura Närradio, frekvens 103,7. Webb: www.radio-sveriges.se/hallsta-sura-narradio 

Att fira gudstjänst är centralt för en kristen församling

Vi vill att våra gudstjänster skall vara levande och öppna mötesplatser mellan Gud och människor i vår tid. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, troende och icke troende.

I vår församling firar vi minst en mässa (gudstjänst med nattvard) varje söndag i någon av våra gudstjänstlokaler.

Välkommen till våra gudstjänster i Hallstahammar Kolbäcks församling!

Information om gudstjänsterna hittar du i kalendern högst upp på hemsidan. Den här veckans gudstjänster finns på startsidan.

I församlingsbladet finns en kalender för närmaste månadernas gudstjänster. Detta utkommer fyra gånger per år. Du hittar det i menyn till vänster här på hemsidan.

De flesta veckor firar vi gudstjänst så här (under normala omständigheter, utan pandemi)

S:t Lars kyrka, Hallstahammar
Söndagar kl 11:00 - Högmässa.
Tisdagar kl 08:30 - Morgonmässa, med uppehåll under sommaren
Onsdagar kl 18.30 - Veckomässa, med uppehåll under sommaren då vi istället håller Aftonbön kl 18:30 i Skantzenkapellet.

Ca två söndagar per termin firas mässa eller gudstjänst med barnen i centrum.

Församlingshemmet DUVAN, Kolbäck
Tisdagar kl 18:00 - kvällsmässa, med uppehåll under sommaren.
Torsdagar kl 08:30 - Veckomässa

Ca två söndagar per termin firas mässa eller gudstjänst med barnen i centrum.

Övrigt
Ibland firas mässa/gudstjänst även i Bergs, Säby och Svedvi kyrkor samt i Strömsholms slottskapell. Se information på hemsidan och i församlingsbladet.

Musik i sommarkväll anordnas i våra olika kyrkor.