Foto: Lena Eriksson

Gravskötsel

Tillvalstjänster på våra kyrkogårdar 2021

Kyrkogårdsförvaltningen i Hallstahammar-Kolbäcks församling tillhandahåller ett antal tillvalstjänster. Nedan kan du se vilka dessa är och vad de kostar. Nedan kan du också se vad kostnaden för askgravplats är.

 • Askgravplats (gravrättstid 25 år) 5 500 kr  25 år

 • Namnplatta askgravplats 1 500 kr per platta

 • Förlängning av askgravplats, skötsel 200 kr per år

 • *Gravskötsel (endast 1-årig), 800 kr per år

 • *Gravskötsel, avräkningsavtal

 • Gräsputs vid gravsten, 150 kr per år (ingår om man har grundskötsel) 

 • Rengöring av gravsten, **500 – 1 000 kr per tillfälle

 • Riktning av lutande gravsten, 550 kr per tillfälle***

 • Förlängning av gravrätt, 500 kr för 15 år

 • Planteringslåda, 900 kr per st (endast till försäljning för bruk på kyrkogårdarna i Hallstahammar-Kolbäcks församling)

 • Planteringslåda inkl montering, 1 300 kr per st (endast till försäljning för bruk på kyrkogårdarna i Hallstahammar-Kolbäcks församling)

 • Gravsmyckning (krans) vid allhelgona eller advent, 90 kr

 • Ljung (två stycken) vid allhelgona eller advent, 60 kr

*  I gravskötseln ingår grundskötsel och en sommarplantering med huvudväxter och kantväxter, vattning, skötsel under hela sommarperioden samt gräsputs vid gravstenen. Vissna snittblommor tas bort, liksom utbrunna ljus och marschaller under vinterhalvåret. 

** priset beror på hur hårt smutsad gravstenen är och därmed hur mycket arbete som krävs.

*** Riktning av gravsten kan ske om förankringen under jord är korrekt utförd.

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschef Stefan Sjölund
Tfn: 0220-465 34

Arbetsledare/Tekniker Marcus Bergner
Tfn: 0220-465 35

Kyrkogårdsadministratör Jeanette Preinfalk
Tfn: 0220-465 36

Kontakt expedition

Tfn 0220-465 00

Telefontider:
vardagar kl 10:00 - 12:00

Besökstider:
må, on, fre kl 10:00 - 12:00

E-post:
hallstahammar-kolback@svenskakyrkan.se