Foto: Lena Eriksson

Gravrätt och gravskick

Gravrätten

En gravrätt gäller i 25 år och kan därefter förnyas med 15 år i taget. Innehavaren av gravrätten bestämmer vem eller vilka som ska gravsättas på gravplatsen och hur den ska smyckas. Samtidigt innebär gravrätten en skyldighet att vårda gravplatsen så att den hålls i ett ordnat och värdigt skick.

Gravskick

Idag är kremering vanligare än jordbegravning. Väljer man kremering innebär det att kistan förs till ett krematorium efter ceremonin. Askan ska sedan gravsättas inom ett år. Vi tillhandahåller flera gravsättningsalternativ - med eller utan gravrätt.

Urngravar och kistgravar

Platser avsedda för urngravar och traditionella kistgravar finns på alla våra kyrkogårdar. Gravrättsinnehavaren ombesörjer att gravsten kommer på plats.

Minneslund

Gravsättning i minneslund innebär att personalen sköter gravsättning utan att någon anhörig närvarar. Det finns inget som markerar var urnan är gravsatt. På gemensamma smyckningsplatser finns möjlighet att placera blommor och ljus. Minneslundar finns på alla våra kyrkogårdar.

Askgrav

Askgraven, med plats för en eller flera urnor, är en urngravplats med mindre anonymt gravskick än den mer traditionella minneslunden, men med mindre ansvar för skötseln än på en "vanlig" grav. Namnet på den gravsatta kan graveras på en individuell eller på en gemensam bronsplatta. Anhöriga får delta vid gravsättningen. Askgravplats finns på alla våra kyrkogårdar.

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschef Stefan Sjölund
Tfn: 0220-465 34

Arbetsledare/Tekniker Marcus Bergner
Tfn: 0220-465 35

Kyrkogårdsadministratör Jeanette Preinfalk
Tfn: 0220-465 36