GDPR

Vi värnar om din säkerhet. För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Läs mer här!

Du hittar en utskriftsvänlig PDF-fil här!

Policy/ riktlinjer för GDPR 
Hallstahammar-Kolbäcks församling

Hallstahammar-Kolbäcks församling ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom församlingen.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska församlingen se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Församlingen ska också kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation.

I Hallstahammar-Kolbäcks församling finns ett personuppgiftsombud. Ombudet har bland annat till uppgift att:

-        granska behandlingen av personuppgifter i församlingen,
-        påpeka brister,
-        ha en förteckning över alla behandlingar,
-        hjälpa de registrerade samt
-        hålla kontakten med Datainspektionen osv.

Utförlig policy samt riktlinjer för personuppgiftshantering respektive informations-säkerhet i Svenska kyrkan, nationellt läggs ut på vår hemsida inom kort med info om:

-        Vilken typ av data vi samlar in.
-        Hur vi samlar in data.
-        Vad vi använder data till.
-        Hur länge vi sparar data.
-        Hur vi skyddar data.

Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig? Du har enligt dataskydds-förordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.