Foto: PublicDomainPictures

Diakoni

Diakoni betyder tjäna. Diakoni är kyrkans omsorg om människor oberoende av ålder, tro eller livssituation.

Diakoni handlar om medmänsklighet

Diakoni är hela Kyrkans uppdrag och en viktig del av Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Det är varje kristen människas kallelse att vara medmänniska.

Det finns särskilt utbildade diakoner i Svenska kyrkan. Dessa har ett speciellt ansvar för det diakonala arbetet. Diakoner har en bred kompetens när det gäller att möta människor. Diakoner har även tystnadsplikt. Det diakonala arbetet vänder sig till människor i alla åldrar utifrån de behov som finns.

I Hallstahammar-Kolbäcks församling tar sig det diakonala arbetet många uttryck, t ex:

 • Hembesök, samtal, arbetsplatsbesök mm.
 • Samtalsgrupper i bl a livsfrågor och sorg.
 • Mötesplatser för gemenskap.
 • Födelsedagsuppvaktningar genom hembesök hos äldre samt födelsedagsfester i församlingshemmen.
 • Samtal och stöd i olika livssituationer.
 • Församlingsutflykter.
 • Kontakt med äldreboenden.
 • Samverkan med ideella, statliga och kommunala organisationer.
 • Ideellt arbete, t ex väntjänst, besöks- och diakonigrupper.
 • Gudstjänster och andakter.
 • Möte med olika kulturer.  

Läs mer om olika verksamheter under menyvalet "verksamheter".

Vårt finskspråkiga diakonala arbete kan du läsa mer om under menyvalet Suomenkielinen toiminta (finskspråkig verksamhet).

Vill du ha hembesök, någon att tala med, delta i en gemenskap etc. eller arbeta ideellt med något i församlingen, hör gärna av dig till diakonerna! Kontaktuppgifter hittar du här nedan.

Välkommen!