Meny

Coronaviruset

Med information om inställda verksamheter

Läs mer på Svenskakyrkan.se

Täältä voit lukea saman suomeksi!

Med anledning av Coronaviruset

Tillsammans med krishanteringssamordningen på nationell nivå följer Västerås stift löpande utvecklingen av Coronaviruset. Svenska kyrkan har regelbundet kontakt med ansvariga myndigheter, bland andra folkhälsomyndigheten, utrikesdepartementet (UD) och socialstyrelsen.

I Hallstahammar-Kolbäcks församling agerar vi med hänsyn till de anvisningar som stiftet tar fram utifrån nämnda myndigheters rekommendationer/krav.

Antal närvarande vid samlingar: För närvarande får max 50 personer närvara vid en samling.

Till dig som besöker/tänker besöka kyrkan för dop, vigsel eller begravning
I enlighet med myndigheternas råd ber vi dig att tvätta dina händer och/eller gnida in dem med handsprit samt sitta på markerade platser i kyrkan. Detta för att undvika smittspridning. Om du har förkylningssymptom, tillhör en riskgrupp eller är över 70 år måste vi tyvärr uppmana dig att avstå kyrkobesök.

Under rådande omständigheter måste vi uppmana alla att ta del av våra gudstjänster via radio eller länk. Gudstjänsterna sänds på Hallsta Sura Närradio, frekvens 103,7. Webb: www.radio-sveriges.se/hallsta-sura-narradio 

Med tanke på smittorisken och med särskild hänsyn till de riskgrupper som finns i samhället undviker vi att ta i hand/kramas.

Se nedan vilka övriga åtgärder vi har vidtagit. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera dessa listor.

Tack för din förståelse!

Inställda verksamheter tills vidare

·       Mässorna på tisdagsmorgonen och kvällen.
·       Veckomässan på onsdagen.
·       Veckomässan på torsdagen.
·       Finskspråkig skärtorsdagsmässa i S:t Lars ka, 9e april
·       Långfredagsvandring samt gudstjänst i Kolbäcks ka, 10e april
·       Ekumenisk långfredagsgudstjänst i Bergs ka, 10e april
·       Finskspråkig mässa i S:t Lars ka, 12e april
·       Musikgudstjänsten i Kolbäcks kyrka den 5e april
·       Stilla dagen (retreat)
·       KolCanto, S:t Larskören, Finska kören
·       Soppluncher
·       Öppet hus
·       Café och Skapande verkstad i DUVAN
·       Kyrkkaffe efter högmässan
·       Väntjänsten
·       Bokcirkel
·       Finskspråkig verksamhet, inklusive gudstjänster
·       Verksamheten på äldreboendena
·       Kyrkbussen åker inte.

Övrigt

·       S:t Lars kyrka är öppen dagtid för bön och ljuständning.
·       Våra gudstjänster fortsätter som radiosända
·       Nattvarden: ingen nattvard för närvarande

 Fortsatt verksamhet tills vidare

·       Ungdomsgrupperna
·       Katekumenatet
·       Babysång
·       Öppen förskola

Vi finns även för samtal vid behov. Kontaktinformation hittar du här!