Bergs kyrka

Konturerna av de stora stenblocken skymtar under den grå putsen och ger besökaren en tankeställare om hur man byggde på medeltiden.

Besök bergs kyrka och kyrkogård digitalt

Klicka på namnet för att komma till respektive plats

Bergs kyrka
Bergs kyrkogård

 


Välkommen!

Hitta till Bergs kyrka

Från den smala vägen, som binder samman Kolbäck och Hallstahammar på västra sidan om Kolbäcksån, finns en avtagsväg direkt söder om Åsby herrgård. Vägen leder till Berg, där den gamla stenkyrkan från 1300-talet ligger. Kyrkan ligger på en upphöjd platå.

Den kritiske besökaren som kommer till kyrkan lägger säkert märke till att den mur som finns runt kyrkogården är oregelbunden, med sitt skiftande utseende till form och storlek. Detta beror på att muren en gång kom till på frivillig väg, då var och en i församlingen byggde sin bit utan att ta hänsyn till föregående byggares prestationer.

Tiondeboden

Bredvid muren står ett välbevarat rött hus, som troligtvis är från 1600-talet (förutom nödvändiga reparationer). Huset är den s k tiondeboden. Tionde var en skatteform, vilken kyrkan tagit från Gamla Testamentet, och som levde kvar ända till 1910 i vårt land. Detta innebar att var och en lämnade en tiondel av sin inkomst till prästen.

Gråstenskyrka

Bergs kyrka tillhör typen tegelornerad gråstenskyrka. Kyrkan är av gråsten, utan torn, har brant tak och den östra gaveln är ornerad med stora kraftiga blinderingar på utsidan. Från början var kyrkan försedd med tunnvalv av trä, vilket ersattes med två stjärnvalv 1490. År 1853 tog man upp större fönster i kyrkan, och en gissning är att fönstret på nordsidan tillkom då.

Unika målningar

De stora fönstren gör kyrkorummet ljust och trevligt. Det som först fänglsar besökaren är det stora krucifixet och altarskåpet med sina uttrycksfulla figurer. Altarskåpet är troligtvis från sekelskiftet 13-1400. Av figurerna ser man tydligt Maria, Jesus och Anna.

Efter Gustav Vasas stora intresse för silver, har kyrkan fått en hel del nya saker under 1600-talet och framåt. En brudkrona av förgyllt silver, är mycket vacker och är ofta utlånad till vigslar.

Som verkligt unika dekorationer finns ett lejon med två svansar målat på nordväggen. På samma sida, vid läktaren, syns en riddare till häst, troligtvis S:t Göran i strid med draken. I taket finns målningar, bl a återger en målad valvbricka bilden av Jesus. På valvribborna finns små målningar föreställande Jesu pinoredskap.

Predikstolen är från 1802 och dopfunten från 1300-talet. På dopfunten kan man se inhuggningar på skålen, vilka liknar arkader eller tandade musselskal. Dessa dopfuntar kallas musselfuntar.

Övrigt

Bergs kyrka rymmer ca 200 personer.

Vill du boka kyrkan för t ex vigsel eller dop, se kontaktruta nedan.

Vill du nå någon som arbetar på kyrkogården, se kontaktruta nedan.

Källa: Kyrkorna i Hallstahammars pastorat, LT-tryck Civil AB, Västerås 1983

Kontakt expedition

Tfn 0220-465 00
Besöksadress: Vallongatan 6, Hallstahammar

Telefontider:
vardagar kl 10:00 - 12:00

Besökstider:
må, on, fre kl 10:00 - 12:00

E-post:
hallstahammar-kolback@svenskakyrkan.se

 

Kontakt gällande de olika kyrkogårdarna

Kolbäcks och Säby kyrkogård

Stefan Sjölund
tfn 0220-465 34

Under maj - oktober även:
tfn 0220-465 39 

 

Svedvi kyrkogård

Benny Ceder
0220-465 31

Marcus Bergner
0220-465 35 

 

Bergs kyrkogård

Marcus Bergner
0220-465 35

Koordinater Bergs kyrka

59.5966769823656
16.1612679003339

Se karta