Foto: Marcus Bergner

Begravningsverksamheten

Här hittar du information om begravningsverksamheten samt kontaktuppgifter till kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Har du gravärenden? Tänk på att ha gravnumret till hands när du kontaktar oss. 

Klockargården, Svedvi 3, 734 92 Hallstahammar
Öppettider: måndag-torsdag klockan 10-12:00

Stefan Sjölund, kyrkogårdschef: 0220-465 34
Jeanette Preinfalk, kyrkogårdsadministratör: 0220-465 36
Marcus Bergner, arbetsledare/tekniker: 0220-465 35

Svedvi & Bergs kyrkogårdar: 0220-465 31, 465 35
Kolbäcks & Säby kyrkogårdar: 0220-465 39, 465 35

Har du återlämnat en gravrätt -

men upptäckt att gravstenen står kvar?

Hallstahammar-Kolbäcks församling ansvarar för begravningsverksamheten inom kommunens geografiska område. Ansvaret innefattar att anordna och tillhandahålla begravningsplatser, administrera begravningsverksamheten samt bedriva den 
faktiska verksamheten.

Besök våra kyrkor och kyrkogårdar digitalt

Hitta information om gravsatta, gravnummer etc.

Nu kan du söka efter information om bland annat gravnummer och gravsatta på våra kyrkogårdar.
Sök informationen på www.gravar.se

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift, oavsett om man är kyrkotillhörig i Svenska kyrkan eller ej. Fr o m 2017 är avgiften gemensam över hela riket, ca 25 öre (utom i Stockholm och Tranås).

De som är kyrkotillhöriga inom församlingen betalar 0,94 kr per skattad hundralapp i kyrkoavgift. Västerås stift tar 8 öre. Sammanlagt betalar man 1,27 kr.

Man har rätt till att begravas i annan församling utan kostnad.

Utan kostnad för dödsboet har alla rätt till

  • Gravplats på allmän kyrkogård eller särskild gravplats

  • Gravsättning

  • Lokal förvaring och visning av stoftet i så kallad bisättningslokal

  • Transporter av kistan från bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats.

  • Kremering

  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

  • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmäna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll, även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Återlämnande av gravrätt

Vid återlämnande av gravrätt, kontakta expeditionen, se nedan för kontaktuppgifter.

Skyltade gravrätter som anses återlämnade

Har du fått en skylt vid din gravplats är det viktigt att du kontaktar oss. När du kontaktar oss vill vi att du har gravplatsnummer och namn på gravsatta tillgängligt.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga inom två år från att skylten sätts upp, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudman, det vill säga Hallstahammar-Kolbäcks församling. Detta kan medföra att gravanordningen tas bort.

Begravningsombud i Hallstahammars kommun

I Hallstahammars kommun har Ingvor Regnemer utsetts till begravningsombud. Du hittar hennes kontaktuppgifter nedan.

Kontakt expedition

Tfn 0220-465 00
Besöksadress: Vallongatan 6, Hallstahammar

Telefontider:
vardagar kl 10:00 - 12:00

Besökstider:
må, on, fre kl 10:00 - 12:00

E-post:
hallstahammar-kolback@svenskakyrkan.se

 

kontakt begravningsombudet

Telefon: 070-254 35 47

ingvor.regnemer@gmail.com