Foto: Lena Eriksson

Begravningsverksamheten

Hallstahammar-Kolbäcks församling ansvarar för begravningsverksamheten inom kommunens geografiska område. Ansvaret innefattar att anordna och tillhandahålla begravningsplatser, administrera begravningsverksamheten samt bedriva den faktiska verksamheten.

Besök våra kyrkor och kyrkogårdar digitalt

Hitta information om gravsatta, gravnummer etc.

Nu kan du söka efter information om bland annat gravnummer och gravsatta på våra kyrkogårdar.
Sök informationen på www.gravar.se

skyltade gravar - Svedvi kyrkogård

En nedladdningsbar lista på skyltade gravar på Kolbäcks kyrkogård hittar du här.

Skyltade gravar.

Skyltade gravar - kolbäcks kyrkogård

En nedladdningsbar lista på skyltade gravar på Kolbäcks kyrkogård hittar du här.

Skyltade gravar

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift, oavsett om man är kyrkotillhörig i Svenska kyrkan eller ej. Fr o m 2017 är avgiften gemensam över hela riket, ca 25 öre (utom i Stockholm och Tranås).

De som är kyrkotillhöriga inom församlingen betalar 0,94 kr per skattad hundralapp i kyrkoavgift. Västerås stift tar 8 öre. Sammanlagt betalar man 1,27 kr.

Man har rätt till att begravas i annan församling utan kostnad.

Utan kostnad för dödsboet har alla rätt till

  • Gravplats på allmän kyrkogård eller särskild gravplats

  • Gravsättning

  • Lokal förvaring och visning av stoftet i så kallad bisättningslokal

  • Transporter av kistan från bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats.

  • Kremering

  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

  • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmäna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll, även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Återlämnande av gravrätt

Vid återlämnande av gravrätt, kontakta expeditionen, se nedan för kontaktuppgifter.

Skyltade gravrätter som anses återlämnade

Har du fått en skylt vid din gravplats är det viktigt att du kontaktar oss. När du kontaktar oss vill vi att du har gravplatsnummer och namn på gravsatta tillgängligt.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga inom två år från att skylten sätts upp, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudman, det vill säga Hallstahammar-Kolbäcks församling. Detta kan medföra att gravanordningen tas bort.

Skyltade gravar - Kolbäcks och Svedvi kyrkogårdar

Gravar där ingen anmält sig som ansvarig finns listade med gravnummer och namn på våra kyrkors anslagstavlor samt i fil nedan för en sista möjlighet att finna någon som har intresse av gravarna innan de anses återlämnade. 

Skyltade gravar - Kolbäck.

Skyltade gravar - Svedvi

Begravningsombud i Hallstahammars kommun

I Hallstahammars kommun har Ingvor Regnemer utsetts till begravningsombud. Du hittar hennes kontaktuppgifter nedan.

Kontakt expedition

Tfn 0220-465 00
Besöksadress: Vallongatan 6, Hallstahammar

Telefontider:
vardagar kl 10:00 - 12:00

Besökstider:
må, on, fre kl 10:00 - 12:00

E-post:
hallstahammar-kolback@svenskakyrkan.se

 

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschef Stefan Sjölund
Tfn: 0220-465 34

Arbetsledare/Tekniker Marcus Bergner
Tfn: 0220-465 35

Kyrkogårdsadministratör Jeanette Preinfalk
Tfn: 0220-465 36

kontakt begravningsombudet

Telefon: 070-254 35 47

E-post