Foto: Bodil Johansson

Äldreboenden

På Lövåsen, Strandgården, Äppelparken och Hästhoven har Svenska kyrkan verksamhet i form av gudstjänster, program och samtal med boende, anhöriga och personal.

Hur påverkar corona?

Pandemin har och fortsätter att i stor utstreckning påverka vår verksamhet på äldreboendena. Vi hoppas att vi snart kan vara tillbaka i normal verksamhet (enligt nedan) och att vi åter får möjlighet att mötas.

Välkommen att kontakta våra diakoner om du undrar över något eller bara vill prata en stund.

Svenska kyrkan på våra äldreboenden

I Hallstahammar inbjuds boende med fler från äldreboendena till kyrklördag och kyrkogårdsdag en gång per år. De olika äldreboendena har även "sina egna" verksamheter.

Hästhoven
Sångstund  andra onsdagen varje månad klockan 14:00 i dagrummet, Hästhovsvägen 1 E. Vi sjunger profant och andligt och pratar mellan sångerna. Efteråt dricker vi kaffe. Boende utanför Hästhoven är välkomna.

Besök och samtal
gör vi gärna med boende personal och anhöriga om så önskas.

Upplysningar
får du av våra diakoner, se kontaktinformation här nedan.

Äppelparken
Gudstjänst firar vi sista onsdagen varje månad kl 14:30 i matsalen.

Finskspråkig mässa firas en gång i månaden kl 15:00.
Kontakta diakon Minna Vuohtoniemi för information om denna.

Besök och samtal
gör vi gärna med boende, personal och anhöriga om så önskas.

Upplysningar
får du av våra diakoner, se kontaktinformation här nedan.

Lövåsen
Gudstjänst firar vi första onsdagen varje månad kl 14:00.

Besök och samtal
gör vi gärna med boende, personal och anhöriga om så önskas.

Upplysningar
får du av diakon Pernilla Olsson, se kontaktinformation här nedan.

Strandgården
Gudstjänst firar vi tredje torsdagen i månaden kl 14:00.

Besök och samtal
gör vi gärna med boende, personal och anhöriga om så önskas.

Upplysningar
får du av Marjatta Ericson, se kontaktinformation här nedan.

Marjatta  Ericson

Marjatta Ericson

Hallstahammar-Kolbäcks församling

Präst