Foto: Bodil Johansson

Äldreboenden

På Lövåsen, Strandgården, Äppelparken och Hästhoven har Svenska kyrkan verksamhet i form av gudstjänster, program och samtal med boende, anhöriga och personal.

Svenska kyrkan på våra äldreboenden

I Hallstahammar inbjuds boende med fler från äldreboendena till kyrklördag och kyrkogårdsdag en gång per år. De olika äldreboendena har även "sina egna" verksamheter.

Hästhoven
Sångstund  andra onsdagen varje månad klockan 14:00 i dagrummet, Hästhovsvägen 1 E. Vi sjunger profant och andligt och pratar mellan sångerna. Efteråt dricker vi kaffe. Boende utanför Hästhoven är välkomna.

Besök och samtal
gör vi gärna med boende personal och anhöriga om så önskas.

Upplysningar
får du av våra diakoner, se kontaktinformation här nedan.

Äppelparken
Gudstjänst firar vi sista onsdagen varje månad kl 14:30 i matsalen.

Finskspråkig mässa firas en gång i månaden kl 15:00.
Kontakta diakon Minna Vuohtoniemi för information om denna.

Besök och samtal
gör vi gärna med boende, personal och anhöriga om så önskas.

Upplysningar
får du av våra diakoner, se kontaktinformation här nedan.

Lövåsen
Gudstjänst firar vi första onsdagen varje månad kl 14:00.

Besök och samtal
gör vi gärna med boende, personal och anhöriga om så önskas.

Upplysningar
får du av diakon Pernilla Olsson, se kontaktinformation här nedan.

Strandgården
Gudstjänst firar vi tredje torsdagen i månaden kl 14:00.

Besök och samtal
gör vi gärna med boende, personal och anhöriga om så önskas.

Upplysningar
får du av Marjatta Ericson, se kontaktinformation här nedan.