Vänförsamling i Kyamutwara

Kyamutwara församling och Hallsbergs församling har ett vänförsamlingsutbyte.

I Tanzanias nordvästra stift finns Kyamutwara församling. Genom kontakter via "Ung i den världsvida kyrkan" kom Hallsberg och Kyamutwara att knytas samman. 

Församlingarna försöker hälsa på varandra med jämna mellanrum och har kontakt därimellan. Det har blivit musikaliska utbyten och samarbete kring en gemensam bönekalender med aktuella böneämnen för varje månad. 

Dessutom har Hallsbergs församling samlat in pengar till att bygga tre vattentankar. En vattentank vid varje kyrka i Kabale, Kangabusharo och Katoma. Pengar har även samlats in till ett trädplanteringsprojekt i Kuamutwara och just nu samlas pengar in till prästutbildning i Tanzania.

Trädplanteringsprojekt i Kyamutwara

Trädplantering

Hallsbergs församling har samlat in pengar till ett trädplanteringsprojekt i Kyamutwara. Trädplanteringen ger förutsättningar för ett bättre liv och skapar såväl arbetstillfällen som ger inkomst och klimatförbättring. Under 2015 och 2016 samlade vi i 84 849 kronor och överträffade därmed vårt mål på 80 000 kronor. 

 

Trädplantor är inköpta och planteringen har redan börjat. Vi ser fram emot att få ta del av de positiva effekter vårt projekt har för invånarna runt omkring Bukoba.