Vänförsamling i Elva

Elva ligger i Estland och sedan många år tillbaka har Elva och Hallsbergs ett vänförsamlingsutbyte.

Elva är en stad strax öster om sjön Vörtsjärv i Estland. Elva ligger i Tartu län.

Genom åren har det blivit många besök i varandras församlingar. Det har blivit körresor, konfirmandresor och officella visiter i samband med något jubileum. Delegationer från Elva har även besökt Hallsberg.

I Hallsbergs församling har det samlats in både pengar och kläder till ett barnhem i Elva. Det är Internationella gruppen i Hallsbergs församling som ansvarar för kontakten med Elva. 

Elvas Hemsida