Foto: Karl Frank

Sockenkyrkans interiör

Välkommen in i Sockenkyrkan.

Interiören med sitt tunnvälvda tak är präglad av nyklassicismens ljus och rena ideal, om än kyrkorummet är smalare än vanligt, beroende på att det har den medeltida kyrkans bredd. 

Som altarprydnad på korväggen hänger kyrkans triumfkrucfix från 1300-talet mot en textilbakgrund. 

Ytterligare två medletida skulpturer, som ingått i ett senmedeltida altarskåp, finns i koret. Den tidigare altartavlan, en oljemålning föreställande Jesus i Getsemane, av F. Wahlqvist, finns på norra väggen. 

Dopfunten från 1663 är ovanlig, utformad som en prästman i ämbetsdräkt med en skål på huvudet. 

Dörren in till sakristian är från 1400-talet och består av en enda tjock ekplanka. På baksidan sitter ett gediget stocklås.