Foto: Karl Frank

Sockenkyrkans exteriör

Över kyrkans södra portal står årtalet 1822 men Hallsbergs sockenkyrka har mycket mer av medeltid än man kan se.

Under 1820-talet genomgick kyrkan en stor ombyggnation. Då förlängdes den medeltida kyrkan, dels åt öster med ett tresidigt avslutat kor, dels åt väster, där det även uppfördes ett torn med enkelt utformad huv. Den senmedeltida sakristian med sin romanska öppning till kyrkorummet och sin ålderdomliga järnbeslagna trädörr bibehölls. År 1854 ersatte man tegeltaket med skiffer och 1970 med plåt. Tornet fick sin nuvarande huv 1924.