Foto: Karl Frank

Sockenkyrkan

Hallsbergs sockenkyrka har anor tillbaka till medeltiden men har ett helt annat utseende idag. Kyrkan ligger vackert belägen längs med vägen mellan Hallsberg och Pålsboda.

På en markant höjd i ett omgivande slättlandskap ligger Sockenkyrkan. Järnvägen mellan Göteborg och Stockholm passerar söder om kyrkogården. 

I Hallsberg uppfördes under medeltiden en kyrka av sten, vars byggnadshistoria är oviss. Det var en tornlös kyrka utan valv med sakristia i norr och vapenhus i söder.  1819-1823 uppfördes den nuvarande kyrkan i nyklassicistisk stil. 

Sockenkyrkans exteriör

Över kyrkans södra portal står årtalet 1822 men Hallsbergs sockenkyrka har mycket mer av medeltid än man kan se.

Sockenkyrkans interiör

Välkommen in i Sockenkyrkan.