Släktforskning och folkbokföring

Om du har frågor gällande släktforskning och folkbokföring hänvisar vi till de instanser som har hand om detta.

Släktforskning
Gäller dina frågor kyrkliga handlingar som ägt rum från och med den 1 januari år 2000 och framåt kan du vända dig direkt till vår expedition, tel. 0582-156 90. Tänk på att du måste ha fullständigt personnummer på den det gäller.

Gäller dina frågor kyrkliga handlingar som ägt rum innan år 2000 hänvisar vi till Landsarkivet i Uppsala. 
www.riksarkivet.se/uppsala

Folkbokföring
Skattemydigheten har ansvaret för folkbokföring och det är också där du kan få ut personbevis.