Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Samtal och stöd

Känner du dig ensam? Vill du dela dina tankar med en medmänniska? Finns det ingen som kan hälsa på dig? I Hallsbergs församling finns det en diakon som vill lyssna till dig.

Vi har tystnadsplikt. Det vi samtalar om stannar hos oss.

 

Anne-Christine Gotting

Anne-Christine Gotting

Hallsbergs församling

Diakoniassisten

Jonas Ahlsson

Jonas Ahlsson

Hallsbergs församling

Kyrkoherde

Johan Arvill

Johan Arvill

Hallsbergs församling

Komminister