Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Samtal och stöd

Känner du dig ensam? Vill du dela dina tankar med en medmänniska? Finns det ingen som kan hälsa på dig? I Hallsbergs församling finns många som vill lyssna till dig.

Vi har tystnadsplikt. Det vi samtalar om stannar hos oss. Vill du boka tid för samtal kontaktar du diakon Veronica Hagberg.