Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Samtal och stöd

Känner du dig ensam? Vill du dela dina tankar med en medmänniska? Finns det ingen som kan hälsa på dig? I Hallsbergs församling finns många som vill lyssna till dig.

Vi har tystnadsplikt. Det vi samtalar om stannar hos oss. Under våra samtalstider finns diakon eller annan personal på plats i Församlingsgården för samtal. Välkommen.

SAMTALSTIDER

TISDAG        15.00-18.00
ONSDAG      14.00-16.30
TORSDAG    14.00-16.30