Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal och stöd

Känner du dig ensam? Vill du dela dina tankar med en medmänniska? Finns det ingen som kan hälsa på dig? I Hallsbergs församling finns det en diakon som vill lyssna till dig.

Vi har tystnadsplikt. Det vi samtalar om stannar hos oss.